"Please Help". På disken ved udgangen står en lille bøtte, hvor man samler penge ind. Pengene skal bruges til at dække udgifter i forbindelse med behandlingen af en ung mand, der har været ude for et færdselsuheld. Vi har set den slags indsamlinger rundt omkring. I nogle tilfælde er det fordi personen ikke har haft nogen forsikring til at dække udgifterne til behandlingen, men i de fleste tilfælde har personen faktisk en forsikring. De fleste forsikringer har dog en begrænset dækning, hvorfor der oftest vil være mange udgifter, som patienten selv skal afholde ved siden af.