Vancouver er kendt for sine hængebroer - vi har ikke præcis kunnet blive kloge på, om broerne har tjent et praktisk formål i tidernes morgen; alt tyder på at broerne alene er lavet for at underholde turister. Vi valgte at "prøve" en af de mindre broer, som samtidig udmærkede sig ved at være gratis... Ann er ikke just stolt af situationen...