"7174 Miles til Danmark" står der på milestenen...